Czego od osób wykonujących prace remontowo-budowlane wymaga prawo?

(Polish Language), Dziennik Zwiazkowy / Polish Daily News