Grzymala na wszelkie kłopoty

(Polish language), Super Express Chicago