Pierwsza Konferencja Kobiet w Chicago. „Mam nadzieję, że ta inicjatywa przyniesie dobre rezultaty

(Polish language), Radio Deon