Polonijne biznesmenki z Chicago jednoczą siły. Dołącz do Polish Women in Business

(Polish language), Radio Deon